Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Προϊόντα

Παλμικά Οξύμετρα

Ανοιχτά

Συσκευές BiPAP

Ανοιχτά

Λύσεις ροχαλητού

Ανοιχτά

Εργαστήρια Ύπνου

Ανοιχτά

Αναπνευστική Υποστήριξη

Ανοιχτά

AIROX SMARTAIR® ST

Συσκευή bi-level η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως CPAP, Bi-PAP S και Bi-PAP ST.

Το SMARTAIR® ST «Vt TARGET» είναι ένας αναπνευστήρας πίεσης- στοχευμένου όγκου. Χρησιμοποιείται στον μη-επεμβατικό μηχανικό αερισμό σε ενήλικους ασθενείς με ρινική ή ρινοστοματική μάσκα, καθώς και με μάσκα προσώπου.

To SMARTAIR® ST σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές των αναπνευστήρων για τους ασθενείς του χώρου της Φροντίδας Υγείας στο Σπίτι.  χρησιμοποιείται από ενήλικες ασθενείς που δεν είναι άμεσα εξαρτημένοι από αναπνευστήρα και χρειάζονται περιστασιακή αναπνευστική υποβοήθηση.  

Το SMARTAIR® ST διαθέτει πέντε διαφορετικούς τύπους μη-επεμβατικού μηχανικού αερισμού:

  • CPAP (συνεχής θετική πίεση)
  • PSV S (αναπνευστική υποβοήθηση πίεσης)
  • PSV ST (αναπνευστική υποβοήθηση πίεσης, υπνική άπνοια)
  • PCV (Αερισμός ελεγχόμενης πίεσης)
  • PACV (Ελεγχόμενος αερισμός με υποβοήθηση πίεσης).

Είναι φιλικό προς το χρήστη, αθόρυβο με χρονική περίοδο σε κατάσταση ύπνου (0 to 25 min) και λειτουργία Vt Target (Ti min/Ti max) για ασφαλή αερισμό μέσω πίεσης.  Το SMARTAIR® ST διαθέτει ηχητικό σήμα σε περίπτωση αποσύνδεσης, άπνοιας, διακοπή ηλεκτρικου ρεύματος, μέτρησης πίεσης.